[Nymphalidae, Nymphalinae] Red Admiral (Vanessa atalanta) - 8 photos

 

1 Monroe Co., Michigan. 20 August 2010.

2 Monroe Co., Michigan. 20 August 2010.
3 Monroe Co., Michigan. 20 August 2010.
4 Jackson Co., Michigan. 1 July 2010.
5

Wayne Co., Michigan.  May 1985.

6

Wayne Co., Michigan.  August 2004.

7 Belle Isle, Detroit, Wayne Co., Michigan. July 2005.
8 Leonard Preserve, Washtenaw Co., Michigan. 30 May 2011.