[Nymphalidae, Ithomiinae] (Ithomia ellara) - 3 photos

 

1

Ecuador.  4 July 2002.

2

Ecuador.  4 July 2002.

3

Ecuador.  10 February 1991.